Η ηλεκτρική αντίσταση (R) είναι ένα ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορα κυκλώματα για τον έλεγχο της ροής του ρεύματος. Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), είναι το Ωμ(Ohm).
Ο χρωματικός κώδικας αποτελεί μέσο για τον υπολογισμό της ωμικής αντίστασης, της ανοχής, του συντελεστή θερμοκρασίας καθώς και την αξιοπιστία της. Οι αντιστάσεις χρησιμοποιούν τον χρωματικό κώδικα για να γίνει εύκολη η ανάγνωση τους.

Ο παρακάτω Υπολογιστής Ωμικής Αντίστασης, επιτρέπει την εισαγωγή του χρωματικού κώδικα μιας αντίστασης και υπολογίζει την ωμική της αντίσταση σε Ohms. Επίσης λειτουργεί και με τον αντίστροφο τρόπο, ορίζοντας δηλαδή την επιθυμητή τιμή σε Ohms για να βρεθεί ο απαραίτητος χρωματικός κώδικας για την αντίσταση που απαιτείται. Έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει αντιστάσεις με πέντε ζώνες, το θερμικό συντελεστή καθώς και την αξιοπιστία τους.Τύπος αντίστασης:   Επιλογές:
 
 

 

  1ο ψηφίο 2ο ψηφίο 3ο ψηφίο1 Πολλαπλασιαστής Ανοχή Θερμικός συντελεστής2 Αξιοπιστία3
Χρώμα:
Τιμή:

 

Αποτέλεσμα:

4.7 Kilo Ω   (± 5 %)

 Σημειώσεις:

  1. Οι σύγχρονες αντιστάσεις μεταλλικού φίλμ χρησιμοποιούν μια επιπλέον χρωματική ζώνη για τον προσδιορισμό της τιμής τους και πολλές φορές αναφέρεται ως "κώδικας 5 ζωνών".
  2. Η ζώνη του θερμικού συντελεστή χρησιμοποιείται για να αναδείξει την μεταβολή της αντίστασης όταν υπόκειται σε θερμικές αλλαγές.
  3. Η ζώνη της αξιοπιστίας ( δείκτης αποτυχίας ) χρησιμοποιείται σπάνια σε εμπορικές εφαρμογές, ωστόσο χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές εφαρμογές και υποδηλώνει την αξιοπιστία του εξαρτήματος (ποσοστό αποτυχίας υλικού σε 1000 ώρες λειτουργίας).

Συμβουλές:
Σιγουρευτείτε ότι διαβάζετε τα χρώματα με τη σωστή σειρά

Συνήθως οι αντιστάσεις έχουν μια ασημί ή μια χρυσή ζώνη στο τέλος την οποία κρατάμε στα δεξιά ώστε να διαβάσουμε σωστά το χρωματικό κώδικα (από αριστερά προς τα δεξιά).

Μετρώντας μια αντίσταση

Μερικές φορές, ειδικά σε κατεστραμμένο ή βρώμικο εξοπλισμό, οι χρωματικοί κώδικες μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστούν. Συνιστάται η χρήση ενός συνηθισμένου πολύμετρου στην επιλογή μέτρησης αντιστάσεων (αν η αντίσταση δεν έχει ψηθεί). Έχετε στο νου να μην ακουμπάτε να χέρια σας στις επαφές του πολύμετρου, για να μην μετράτε τον εαυτό σας παράλληλα με την αντίσταση και διαβάζετε λάθος τιμή. Επίσης μην προσπαθείτε να μετρήσετε τις αντιστάσεις επάνω στο κύκλωμα καθώς η ένδειξη θα επηρεαστεί πιθανών από τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλώματος δείχνοντας λανθασμένη τιμή.

QRZ callsign lookup:

sv6nob amateur radio symbol

SV6NOB

 

qrzcom347

 

eQSL2011LogoStatic

 

hamqthlogo

 

HRDL

 

lotwlogo

 

clublog 2x

 
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία, την πλοήγηση, την ανάλυση κίνησης, για social media, και άλλες λειτουργίες. Οι επισκέπτες και χρήστες της, θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων να συμφωνούν με τη χρήση των εν λόγω cookies.