Ηλεκτρικά ρεύματα υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα και είναι απαραίτητα για τις φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες. Όλες οι δομές του νευρικού συστήματος λειτουργούν μέσω ηλεκτρικών σημάτων. Οι περισσότερες βιοχημικές αντιδράσεις, από εκείνες που σχετίζονται με την πέψη μέχρι εκείνες που σχετίζονται με την εγκεφαλική λειτουργία, περιλαμβάνουν ηλεκτρικές διεργασίες.

Οι βιολογικές επιπτώσεις λόγω έκθεσης του ανθρώπινου σώματος και των κυττάρων του σε εξωτερικά πεδία ΡΣ εξαρτώνται κυρίως από τη συχνότητα και την ένταση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Στις ραδιοσυχνότητες, η ακτινοβολία απορροφάται μερικώς και διεισδύει μόνο σε μικρό βάθος μέσα στο σώμα. Η ενέργεια που απορροφάται προκαλεί την κίνηση των βιολογικών μορίων. Οι συγκρούσεις μεταξύ των ταχέως κινουμένων μορίων έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Δύο όργανα του σώματος, τα μάτια και οι όρχεις, είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς στη θέρμανση ΡΣ διότι χαρακτηρίζονται από χαμηλή αιματική κυκλοφορία και, κατά συνέπεια, ανεπαρκή απαγωγή της αυξημένης θερμότητας. Τα επίπεδα των πεδίων ΡΣ στα οποία συνήθως εκτίθεται το κοινό κατά την καθημερινή δραστηριότητά του είναι πολύ ασθενέστερα σε σχέση με αυτά που είναι ικανά να πρκαλέσουν αξιοσημείωτη τοπική θέρμανση ή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος.

Εκτός από τα γνωστά θερμικά αποτελέσματα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση και άλλων, μη θερμικών, μηχανισμών αλληλεπίδρασης των ραδιοκυμάτων με τους βιολογικούς ιστούς. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες τα ραδιοκύματα μπορούν να προκαλέσουν μη θερμικές βιολογικές επιπτώσεις σε καλλιέργειες κυττάρων ή πειραματόζωα, χωρίς, ωστόσο, οι επιδράσεις αυτές να σχετίζονται άμεσα με την πρόκληση κάποιας βλάβης στον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, σε μερικές από τις μελέτες αυτές τα αποτελέσματα εμφανίζονται αντιφατικά, ενώ σε κάποιες άλλες δεν μπόρεσαν να επαναληφθούν. Είναι φανερό ότι υπάρχει αβεβαιότητα και ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών που σχετίζονται με μη θερμικά φαινόμενα και τη συσχέτισή τους με επιβλαβείς βιολογικές επιδράσεις και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία. Η έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζεται υπό το συντονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πηγή: ΕΕΤΤ

QRZ callsign lookup:

sv6nob amateur radio symbol

SV6NOB

 

qrzcom347

 

eQSL2011LogoStatic

 

hamqthlogo

 

HRDL

 

lotwlogo

 

clublog 2x

 
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία, την πλοήγηση, την ανάλυση κίνησης, για social media, και άλλες λειτουργίες. Οι επισκέπτες και χρήστες της, θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων να συμφωνούν με τη χρήση των εν λόγω cookies.