Το Firebird είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που βασίζεται στον πηγαίο κώδικα του Borland InterBase 6.0. Μπορεί να χειριστεί βάσεις μερικών KB, αλλά και πολλών GB, ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι σε χρήση εδώ και 20 χρόνια, κάτι που καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα σταθερό.

Χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από:

  • Πλήρη υποστήριξη αποθηκευμένων διαδικασιών και εναυσμάτων.
  • Ακεραιότητα δεδομένων.
  • Μικρές απαιτήσεις σε πόρους.
  • Εσωτερική γλώσσα αποθηκευμένων διαδικασιών και εναυσμάτων (PSQL).
  • Υποστήριξη εξωτερικών συναρτήσεων (UDF).
  • Πρόσθετα εργαλεία τρίτων.
  • Ποικίλοι τρόποι πρόσβασης, όπως μέσω ODBC, JDBC, PHP και Perl.
  • Εναύσματα σύνδεσης και συναλλαγών.

Download

Ioannina Weather & Cam

Τα πιο δημοφιλή

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία, την πλοήγηση, την ανάλυση κίνησης, για social media, και άλλες λειτουργίες. Οι επισκέπτες και χρήστες της, θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων να συμφωνούν με τη χρήση των εν λόγω cookies.