Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητα από περίπου 3 kHz μέχρι 300 GHz. Τα μικροκύματα αποτελούν ένα υποσύνολο των ραδιοκυμάτων με συχνότητες που κυμαίνονται μεταξύ 300 ΜΗz και 3 GHz.

Τα ραδιοκύματα δημιουργούνται από την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων επί των κεραιών και αναφέρονται και ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ), γιατί ακτινοβολούνται στο χώρο απομακρυνόμενα από την πηγή τους, δηλαδή την κεραία εκπομπής .

Τα ραδιοκύματα ανήκουν στην κατηγορία των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών καθώς δεν είναι ικανά να διασπάσουν χημικούς δεσμούς ή να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από άτομα, προκαλώντας ιοντισμό της ύλης όπως η ραδιενέργεια (ακτίνες X, ακτίνες γ). Σε αντίθεση με τον ιοντισμό, που είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αλλοιώσεις του γενετικού υλικού και να προκαλέσει επιβλαβή αποτελέσματα στην υγεία (όπως ο καρκίνος), η κυριότερη βιολογική επίδραση των ραδιοκυμάτων υπό ορισμένες συνθήκες είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών που εκτίθενται σε αυτά. Οι μέχρι σήμερα έρευνες δεν έχουν τεκμηριώσει μια αιτιοκρατική σχέση μεταξύ του τύπου αυτού της ακτινοβολίας και των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία.

Είναι σημαντικό να γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ ιοντίζουσας και μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας γιατί μόνο έτσι γίνονται αντιληπτοί οι πραγματικοί κίνδυνοι που ενδεχομένως προκαλεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Πηγή: ΕΕΤΤ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία, την πλοήγηση, την ανάλυση κίνησης, για social media, και άλλες λειτουργίες. Οι επισκέπτες και χρήστες της, θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων να συμφωνούν με τη χρήση των εν λόγω cookies.